Körkort för fyrhjuling

Fyrhjulingar är ett fordon som är användbart och roligt i många olika situationer. Med sina enkla köregenskaper är det inte svårt att få fyrhjulingen att transportera dig längre sträckor. Samtidigt har fyrhjulingen också kapacitet att orsaka skada där den far fram. Det kan ta sig uttryck i så fall skada på egendom som störande ljud för omgivningen. Därför är körningen av fyrhjuling omgärdad av olika regler. Vissa saker som är tillåtna med fordon som vanliga personbilar eller motorcyklar är inte tillåtet när det gäller fyrhjulingar. Därför är det särskilt viktigt att alltid kolla upp vad som gäller innan du sätter dig på fordonet i fråga och kör iväg.

ATV

Förarbevis krävs – oftast

För att få köra en fyrhjuling i trafik är det viktigaste att ha i åtanke att du alltid behöver någon typ av förarbevis. Det betyder att du som aldrig har tagit ett körkort av något slag inte har möjlighet att köra en fyrhjuling lagligt på offentlig mark. Med tanke på att fyrhjulingar sällan körs i tung trafik luras många att tro att de får köras utan förarbevis, men så är alltså inte fallet. De enda gångerna som du får köra fyrhjuling utan körkort är om det sker i inhägnat område. I övrigt beror körkortet på i vilken kategori som fyrhjulingen är registrerad. De kan vara registrerade som motorcykel, terränghjuling, moped eller traktor. Det smartaste är att välja en fordonskurs som passar just ditt fordon. Val av fordonskurs hittar du mer information här.

Får inte köras i terräng utan lov

En annan aspekt att vara vaksam på är att kontrollera vilken typ av område som du framför ditt fordon på. Det är nämligen så att fyrhjulingar nästan aldrig får terrängköras på barmark. Det betyder att du som har köpt ditt fordon för att åka på snabba äventyr på någon annans mark får tänka om. Det gäller även dig som innehar korrekt förarbevis för ditt fordon.